Header widget area left
Header widget area right

Процедура закупівлі

Тендер
Перевезення цукру із с.Велика Березовиця 270 т.
Предмет закупівлі
Перевезення цукру із с.Велика березовиця (Тернопільська обл.) на виробничі підрозділи: Бишів, Жвирка, Скоморохи, Миколаїв, Суходоли, Андріївка, Розворяни. Бажано авто тент. Перевезення 22-24 тонн. Розвантаження на кількох підрозділах. Стартова розцінка без ПДВ 1,46 грн за 1 тоннокілометр.
Термін поставки від
від 14.03.2018
Термін поставки до
до
Умови поставки
УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 2.1. Перевізник зобов’язується: • доставити ввірений йому вантаж з місця завантаження до пункту призначення, згідно товарно-транспортної накладної, у строк визначений диспетчером Відправника; • у встановлені диспетчером Відправника години, забезпечувати безперебійну подачу технічно-справного автотранспорту. • автомобілі для перевезення вантажів мають відповідати наступним критеріям: - в автомобілі повинні відкриватись усі борти (в причепі, якщо такий є); - обов’язковим є наявність брезента, підготовленого до пломбування (автомобіль який не буде підготовлений до пломбування брезенту – до роботи НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ); - кожен вантажний автомобіль та кожен причіп (напівпричіп) повинен бути укомплектований одним порошковим працездатним вогнегасником типу ВП-9, що сертифікований в Україні та світловідбиваючим (сигнальним) жилетом для водія. • належно, своєчасно, та в повній мірі виконувати вимоги диспетчера Відправника (особа, яка безпосередньо уповноважена Відправником організовувати та контролювати своєчасність, повноту та належність перевезень Перевізником вантажів на умовах цього договору, а саме диспетчер Відправника уповноважений: визначати маршрути Перевізника, кількість одиниць автотехніки необхідної для перевезення вантажу з місця завантаження і до місця призначення, а також вести контроль за виконанням його вказівок Перевізником); • Перевізник зобов’язаний за першою вимогою диспетчера Відправника перевозити вантаж з місця його знаходження до місця вказаного диспетчером Відправника; • Перевізник зобов’язаний при переміщенні автотранспортом по території підприємств неухильно слідувати по маршруту визначеному представником Відправника на місці завантаження. • надавати на вимоги та у визначені диспетчером Відправника години автотранспорт в технічно справному стані та в стані придатному для перевезення необхідних вантажів, з урахуванням вимог, визначених у цьому договорі; • Перевізник зобов’язаний надати Відправнику список із контактними даними про водіїв автотранспорту, а саме: прізвище, ім’я та по батькові водія, а також номер мобільного телефону для зв’язку із ними; • нести відповідальність за збереження вантажу по маршруту доставки з місця завантаження в пункт призначення; • нести відповідальність за збереження пломб; • не відхилятися від заданого маршруту руху; • вчасно оформляти документи для виїзду автотранспорту; • за власний рахунок заправляти автотранспорт дизпаливом. • автотранспорт Перевізника повинен бути обладнаний приладом супутникового спостереження за рухом автомобіля, марка та модель якого відповідають вимогам Відправника. В разі відсутності такого, Перевізник зобов’язується за власні кошти придбати його та передати Відправнику для встановлення. • Перевізник зобов’язаний забезпечити виконання водієм автомобіля дотриманням вимог діючих правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, охорони праці та техніки безпеки при перевезенні вантажів та проведенні завантажувально-розвантажувальних робіт. 2.2. Відправник зобов’язується: • забезпечувати навантаження та розвантаження вантажу, не допускаючи понад нормативного простою; • забезпечити своєчасне оформлення товарно-транспортних накладних і супроводжуючих документів; • визначити відстань перевезення від пунктів завантаження до пунктів призначення (в разі виникнення суперечок, відстань перевезення встановлюється за показниками GPS – навігатора в кожному конкретному випадку); • провести розрахунок і Перевізником за фактично перевезений вантаж (надані послуги), на умовах цього договору. • своїми силами та за власний кошт встановлювати наданий Перевізником прилад супутникового спостереження за рухом автомобіля. 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 3.1. Відправник оплачує Перевізнику вартість наданих послуг по перевезенню вантажів згідно тендерного тарифу. 3.5. Оплата здійснюється грошовими коштами, та іншим, незабороненим чинним законодавством методом розрахунку. 3.6. За погодженням сторін, яка оформляється в додатку, що є невід’ємною частиною даного договору оплата може здійснюватись товарно-матеріальними цінностями, наданням послуг та іншим, незабороненим чинним законодавством методом розрахунку. 3.7. Відправник проводить розрахунок з Перевізником за перевезення вантажу на умовах цього договору кожного місяця в семиденний строк з моменту пред’явлення Перевізником вимоги про оплату. 3.8. Відправник проводить кінцеву оплату фактично наданих послуг Перевізником після завершення робіт по перевезенню вантажу на умовах цього договору. В такому випадку, після підписання сторонами акта виконаних робіт, загальна сума наданих послуг Перевізником зменшується на суму раніше отриманої Перевізником часткової оплати послуг. 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. Сторони у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань, що випливають з даного договору, несуть взаємну матеріальну відповідальність згідно цього Договору. 4.2. У разі втрати або нестачі вантажу Перевізник відповідає у розмірі вартості втрат чи нестачі. 4.2.1. У випадку крадіжки вантажу Перевізником, останній зобов’язаний негайно відшкодувати Відправнику повну вартість викраденого вантажу та сплатити штраф в розмірі 100 % (сто) від вартості викраденого вантажу. 4.2.2. У випадку крадіжки вантажу Перевізником, Відправник має право розірвати договір перевезення в односторонньому порядку та вимагати від Перевізника відшкодування втраченої вигоди. 4.3. У випадку, якщо Перевізник доставить ввірену йому кількість вантажу не в належне місце призначення (вказане диспетчером Відправника, Перевізник сплачує Відправнику штраф у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян за кожну тонну недоставленого вантажу до місця призначення. 4.4. У випадку повної відмови Перевізника від виконання взятих на себе зобов’язань на умовах цього Договору (відмова Перевізника в односторонньому порядку від виконання цього Договору під час дії Договору), Перевізник зобов’язаний негайно сплатити Відправнику на його вимогу (усну чи письмову) штраф у розмірі 100 (сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, а також негайно відшкодувати Відправнику завдані збитки (в т.ч. у формі упущеної вигоди). Якщо Перевізник у зв’язку із односторонньою відмовою від виконання цього договору, негайно, на вимогу Відправника, не сплатить штраф та не відшкодує збитків Відправнику, Відправник зменшує загальну вартість послуг наданих Перевізником для Відправника до моменту односторонньої відмови від виконання умов договору на суму штрафу та суму завданих йому збитків. 4.5. Всі інші питання, не передбачені цим договором, регулюються цивільним законодавством, Статутом автомобільного транспорту, Правилами перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні.
Пункт призначення
Умови оплати
Контакти особи відповідальної за проведення тендеру
Тарас 0504305975
Завершення 13.03.2018 16:00
Найнижча ціна 1.46 грн
Статус Закритий