Header widget area left
Header widget area right

Вакансії

Пропонуємо до Вашої уваги вакансії в аграрній компанії ПП «Західний Буг»! У зв’язку з розширенням нашої компанії, запрошуємо на постійну роботу у Львівській області, на повний робочий день, активних, працелюбних людей, яких цікавить робота в сфері сільського господарства (перелік вакансій див. нижче).

foto 003-min

В аграрній компанії є всі можливості для продуктивної діяльності і кар’єрного росту як досвідчених професіоналів з великим стажем роботи, так і для молодих амбітних спеціалістів. Ми відкриті для всіх, хто хоче рухатись вперед, прагне розвиватись і реалізовувати свої ідеї. З ціллю вдосконалення і поглиблення знань працівників, аграрна компанія розробляє різноманітні програми розвитку персоналу – семінари, тренінги – які проводять провідні спеціалісти аграрної компанії, а також кваліфіковані фахівці освітніх закладів і компаній-партнерів.

Ставши членом нашої команди, Вас чекає:

 • робота у стабільній і перспективній аграрній компанії;
 • висока офіційна зарплата;
 • професійний ріст;
 • преміальні заохочення за особисті внески у розвиток аграрної компанії.

foto 145

Перелік вакансій на роботу в нашій аграрній компанії у Львівській області:

Агроном

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: 18000 грн. в місяць (до виплати) + бонуси в кінці року

Вимоги: освіта за спеціальністю, бажаний досвід роботи від 1 року.

Обов’язки:

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.

2.2. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.

2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

2.4. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.

2.5. Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.

2.6. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.

2.7. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.

2.8. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.

2.9. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.

2.10. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

2.11. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Умови праці: Ненормований робочий час. Службовий автомобіль, мобільний зв’язок. Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.

Тракторист-машиніст

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: від 85 до 125 грн. за одну годину роботи + бонуси в кінці року

Вимоги: наявність прав тракториста-машиніста з категоріями А1 і А2 (наявність додаткових категорій є перевагою), бажаний досвід роботи від 1 року.

Обов’язки:

 • Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на тракторах, сільськогосподарських машинах, що агрегатуються із цими тракторами, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.
 • Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів.
 • Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює.
 • Визначає незначні несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, а також усуває їх .
 • Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських машин та пристроїв до них.
 • Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.
 • Виконує під наглядом інженера-сервісанта з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських машин.
 • Раціонально використовує паливно-мастильні, гумові технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини.
 • Готує трактори, сільськогосподарські машини та знаряддя до зберігання.
 • Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Умови праці: 8-ми годинний робочий день, забезпечення гуртожитком, робота на постійній основі, навчання роботи на видах техніки, яка є в підприємстві.


Старший агроном

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: 27000 грн. в місяць (до виплати) + бонуси в кінці року

Вимоги: освіта за спеціальністю, досвід роботи від 3 років.

Обов’язки:

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.

2.2. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.
2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

2.4. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.

2.5. Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку  культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.

2.6. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.

2.7. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.

2.8. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.

2.9. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.

2.10. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

2.11. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами.

2.13. Складає карту забур’яненості полів.

2.14. Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із  захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.

2.15. Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.

2.16. Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.

2.17. Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.

2.18. Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

2.19. Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.

2.20. Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.

2.21. Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.

2.22. Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.

2.23. Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.

2.24. Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.

2.25. Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами в конкретних умовах господарства підрозділу.

2.26. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов’язаних із захистом рослин.

2.27. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.28. Вчасно (не пізніше, як за дві доби до початку) повідомляє (письмово)міські, селищні, сільські ради про виконання робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів.

Умови праці: Ненормований робочий час. Службовий автомобіль, мобільний зв’язок. Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.

Якщо на даний момент ми не можемо запропонувати Вам посаду згідно Вашого професійного досвіду та кваліфікації,
то Ваше резюме буде збережене в базі даних кандидатів і може розглядатись в найближчому майбутньому!

Надіємось на те, що Ви готові до співпраці з аграрною компанією ПП «Західний Буг» і що саме Ви станете невід’ємною частинкою нашої аграрної сім’ї.
Будемо раді переглянути Ваше резюме!

Ви можете завантажити своє резюме (docx, doc, pdf, odt):