Робота в компанії

Пропонуємо до Вашої уваги вакансії в аграрній компанії ПП «Західний Буг»! У зв’язку з розширенням нашої компанії, запрошуємо на постійну роботу у Львівській області, на повний робочий день, активних, працелюбних людей, яких цікавить робота в сфері сільського господарства (перелік вакансій див. нижче).

В аграрній компанії є всі можливості для продуктивної діяльності і кар’єрного росту як досвідчених професіоналів з великим стажем роботи, так і для молодих амбітних спеціалістів. Ми відкриті для всіх, хто хоче рухатись вперед, прагне розвиватись і реалізовувати свої ідеї. З ціллю вдосконалення і поглиблення знань працівників, аграрна компанія розробляє різноманітні програми розвитку персоналу – семінари, тренінги – які проводять провідні спеціалісти аграрної компанії, а також кваліфіковані фахівці освітніх закладів і компаній-партнерів.

 

Ставши членом нашої команди, Вас чекає:
 • робота у стабільній і перспективній аграрній компанії;
 • висока офіційна зарплата;
 • професійний ріст;
 • преміальні заохочення за особисті внески у розвиток аграрної компанії.

Перелік вакансій на роботу в нашій аграрній компанії у Львівській області:

Агроном

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: 18000 грн. в місяць (до виплати) + бонуси в кінці року

Вимоги: освіта за спеціальністю, бажаний досвід роботи від 1 року.

Обов’язки:

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.

2.2. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.

2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

2.4. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.

2.5. Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.

2.6. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.

2.7. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.

2.8. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.

2.9. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.

2.10. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

2.11. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Умови праці: Ненормований робочий час. Службовий автомобіль, мобільний зв’язок. Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.

Тракторист-машиніст

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: від 85 до 125 грн. за одну годину роботи + бонуси в кінці року

Вимоги: наявність прав тракториста-машиніста з категоріями А1 і А2 (наявність додаткових категорій є перевагою), бажаний досвід роботи від 1 року.

Обов’язки:

 • Самостійно виконує сільськогосподарські роботи на тракторах, сільськогосподарських машинах, що агрегатуються із цими тракторами, відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.
 • Виконує транспортні роботи на тракторах з додержанням правил дорожнього руху та перевезення вантажів.
 • Виконує щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, на яких працює.
 • Визначає незначні несправності тракторів, причіпних і начіпних знарядь та інших машин, що з ними агрегатуються, а також усуває їх .
 • Самостійно виконує технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських машин та пристроїв до них.
 • Читає нескладні машинобудівні креслення, схеми, користується інструкціями з експлуатації машин.
 • Виконує під наглядом інженера-сервісанта з технічного обслуговування машинно-тракторного парку роботи з періодичного технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських машин.
 • Раціонально використовує паливно-мастильні, гумові технічні та інші експлуатаційні матеріали і запасні частини.
 • Готує трактори, сільськогосподарські машини та знаряддя до зберігання.
 • Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

Умови праці: 8-ми годинний робочий день, забезпечення гуртожитком, робота на постійній основі, навчання роботи на видах техніки, яка є в підприємстві.

Старший агроном

Місце роботи: один з підрозділів Львівської області (Жовківський, Сокальський, Радехівський, Бродівський, Буський, Золочівський р-ни)

Вид зайнятості: повна зайнятість

Заробітна плата: 27000 грн. в місяць (до виплати) + бонуси в кінці року

Вимоги: освіта за спеціальністю, досвід роботи від 3 років.

Обов’язки:

2.1. Здійснює організаційно-технологічне керівництво в галузі рослинництва.

2.2. З огляду на конкретні виробничі екологічні умови проводить роботу з упровадження й освоєння науково обґрунтованої системи землеробства та подальшої інтенсифікації рослинництва з метою збільшення виробництва і підвищення якості продукції рослинництва.
2.3. Організовує виконання заходів з підвищення врожайності сільськогосподарських угідь, родючості ґрунтів; раціонального використання робочої сили, сільськогосподарської техніки, правильного застосування органічних та мінеральних добрив, пестицидів, регуляторів росту рослин.

2.4. Проводить систематичне обстеження сільськогосподарських угідь належного підрозділу, визначає площі з ознаками дефіциту живлення, з зараженнями їх шкідниками і хворобами, слідкує за станом розвитку культур.

2.5. Проводить заходи по своєчасному усуненню чи корекції проблем розвитку  культур шляхом внесення змін до технології вирощування культур.

2.6. Бере участь у розробленні технологічних карт сільськогосподарських культур.

2.7. Бере участь у розробленні річних та перспективних планів і завдань розвитку рослинництва і забезпечує їх виконання.

2.8. Визначає терміни та порядок проведення всіх сільськогосподарських робіт у рослинництві.

2.9. Веде технічну документацію, організовує ведення обліку і встановленої звітності.

2.10. Бере участь у проведенні атестації і раціоналізації робочих місць.

2.11. Контролює додержання робітниками правил охорони навколишнього природного середовища, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Організовує роботу з боротьби зі шкідниками, хворобами сільськогосподарських рослин і бур’янами.

2.13. Складає карту забур’яненості полів.

2.14. Забезпечує проведення комплексу профілактичних і винищувальних заходів із  захисту сільськогосподарських рослин від шкідників, хвороб і бур’янів агротехнічними, хімічними, біологічними та іншими засобами.

2.15. Контролює додержання правил і вимог зберігання, транспортування та застосування пестицидів.

2.16. Визначає економічну ефективність заходів із захисту рослин.

2.17. Упроваджує обґрунтовану технологію і передовий досвід боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами з метою збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та запобігання втратам урожаю.

2.18. Бере участь у впровадженні інтенсивної технології вирощування сільськогосподарських культур.

2.19. Забезпечує контроль за етнофітопатологічним станом насіннєвого і садивного матеріалу і проведенням робіт із захисту рослин.

2.20. Складає календарні (робочі) плани проведення комплексу заходів із захисту рослин і забезпечує їх виконання.

2.21. Вивчає потребу в матеріально-технічних засобах, спецодязі, засобах індивідуального захисту у разі роботи з пестицидами.

2.22. Організовує завезення, правильне зберігання і облік пестицидів, забезпечує раціональне використання засобів захисту рослин.

2.23. Проводить інструктаж робітників, які виконують роботи з отрутохімікатами, перевіряє наявність і справність інвентарю та спецодягу.

2.24. Бере участь у перевірці готовності до роботи сільськогосподарських машин, апаратури і інвентарю.

2.25. Систематично вивчає біологічні особливості вирощування культур, фітосанітарний стан посівів і насаджень з метою вжиття ефективних заходів із боротьби зі шкідниками, хворобами і бур’янами в конкретних умовах господарства підрозділу.

2.26. Бере участь у розробленні та впровадженні комплексної механізації і прогресивних форм організації праці на роботах, пов’язаних із захистом рослин.

2.27. Контролює додержання правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.28. Вчасно (не пізніше, як за дві доби до початку) повідомляє (письмово)міські, селищні, сільські ради про виконання робіт із застосуванням пестицидів та агрохімікатів.

Умови праці: Ненормований робочий час. Службовий автомобіль, мобільний зв’язок. Забезпечення гуртожитком безоплатно, або часткова компенсація витрат на найм житла.


Надіємось на те, що Ви готові до співпраці з аграрною компанією ПП «Західний Буг» і що саме Ви станете невід’ємною частинкою нашої аграрної сім’ї.
Будемо раді переглянути Ваше резюме!

Ви можете завантажити своє резюме (docx, doc, pdf, odt):


Якщо на даний момент ми не можемо запропонувати Вам посаду згідно Вашого професійного досвіду та кваліфікації, то Ваше резюме буде збережене в базі даних кандидатів і може розглядатись в найближчому майбутньому!

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків.

Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10 %
фонду заробітної плати.

Навіть дещо більшим є цей показник в приватному підприємстві «Західний Буг». Адже, для прикладу в 2016 році в бюджеті компанії заплановано витрати на професійне навчання на  рівні понад 4 млн. грн. В нас є чітке розуміння, що інвестиції в людський капітал — це вкладання, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу, це витрати на освіту та мобільність переміщення робочої сили з низькопродуктивних робочих місць до більш високопродуктивних. Капіталовкладення в персонал,
на нашу думку, сприяють створенню сприятливого клімату в колективі, мотивують працівника до свого удосконалення і підвищують його відданість організації.

Варто підкреслити, що навчання працівників в ПП «Західний Буг» починається відразу після прийняття на роботу для всіх категорій посад: керівників, агрономів, інженерів, бухгалтерів, трактористів-машиністів тощо, і продовжується протягом всього періоду трудових відносин з підприємством.

На базі одного з підрозділів ПП «Західний Буг», що розташований в с.Бишів Радехівського району, створено умови для навчання і стажування трактористів, які приймаються на роботу, а також для підвищення кваліфікації діючих працівників. З цією метою облаштовано два навчальні класи, що розраховані на 12 і 30 місць. Навчання проводять два досвідчені спеціалісти компанії, які займаються даним видом діяльності на постійній основі, а також залучаються агрономи і інженери підрозділів. В процесі навчання трактористи-машиністи мають можливість ознайомитися з загальною будовою, особливостями експлуатації, обслуговування і проведення дрібних ремонтів сільськогосподарської техніки і обладнання.
Для підвищення ефективності навчального процесу нашими фахівцями розроблено робочі зошити, в яких подано основну інформацію по курсу у вигляді схем, порівняльних таблиць, класифікацій, характеристик, визначень, малюнків, переліків, а також передбачено можливість конспектувати додаткову інформацію. З метою закріплення теоретичного матеріалу під час навчання використовується техніка підприємства, що знаходиться в підрозділі с.Бишів, а також навчальні стенди, симулятори та інше обладнання.

Надалі підприємство створює всі необхідні передумови для професійного зростання працівників. Так, наприклад, агрономи нашої компанії мають можливість постійно отримувати інформаційно-консультаційну підтримку з боку провідних європейських фахівців, відвідувати для отримання нових знань різні навчальні заходи, їздити у відрядження, в тому числі закордон, для вивчення досвіду провідних аграрних підприємств.

Для стимулювання професійного розвитку та ефективної роботи в нас було запроваджено диференційований підхід до оплати праці трактористів-машиністів, який напряму залежить від кваліфікаційного рівня. Ми переконалися, що це справило позитивний вплив на результати роботи даної
категорії працівників, а саме привело до підвищення якості виконання технологічних операцій, покращення рівня експлуатації і обслуговування техніки. 

Аналогічну схему з початку 2017 року застосовано для бухгалтерів та інженерів підприємства. На основі програми навчань, які проводилися для вказаних категорій працівників, було сформовано білети для проведення іспиту. В результаті проведення іспиту комісією бухгалтерам та інженерам було присвоєно категорії. Відповідно до присвоєних категорій встановлено диференційований розмір заробітної плати, який відповідає кваліфікації працівника. Варто окремо відзначити в даному випадку бухгалтера підрозділу смт.Жвирка Каратник Мар’яну Іванівну, яка під час проведення іспиту набрала максимальну кількість балів, що є найкращим результатом серед працівників підприємства. Каратник Мар’яна Іванівна була відзначена додатковою премією та почесною грамотою.

 

Професійний розвиток в поєднанні з можливістю кар’єрного росту на основі досягнення високого кваліфікаційного рівня дає можливість досягати поставлених перед компанією цілей. Навчання персоналу в ПП «Західний Буг» дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах компанії — підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини — підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей.

Основними напрямками діяльності ПП «Західний Буг» у сфері професійного розвитку працівників є:

 • охоплення всіх працівників компанії від топ-менеджменту до лінійного персоналу процесом професійного розвитку на постійній основі;
 • визначення та застосування різних видів, форм і методів професійного навчання працівників;
 • розробка та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників на основі потреб підприємства;
 • створення належної матеріально-технічної бази для навчання: оснащені навчальні приміщення, обладнання, техніка та ін.
 • залучення до навчального процесу в якості педагогічних кадрів кращих фахівців компанії, а також носіїв передових знань і досвіду в галузі, в тому числі закордонних, для проведення професійного навчання працівників безпосередньо в підприємстві і з виїздом;
 • стимулювання професійного зростання працівників за рахунок диференційованого підходу по оплати праці залежно від кваліфікації;
 • проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників;
 • забезпечення можливості кар’єрного росту за умови, що працівник досягає відповідного рівня кваліфікації.

 

 

 

Офіси

У приміщеннях підрозділів ПП «Західний Буг» зроблено сучасний ремонт, встановлено
вентиляцію, опалення, офіси обладнано телефонним та інтернет зв’язком. У будівлях офісів знаходиться пожежно-охоронна сигналізація, система відеонагляду, цілодобова охорона. Для забезпечення повноцінної роботи фірми створено інфраструктуру офісів, яка передбачає все необхідне для проведення ділових зустрічей, тренінгів, нарад.

У всіх кабінетах працівників використовуються практичні і зручні меблі. Для ефективної роботи наших працівників сформовано комфортні та зручні робочі місця з персональними комп’ютерами або ноутбуками та доступом до локальної (офісної) комп’ютерної мережі. Усіх працівників забезпечуємо службовими мобільними телефонами із підключеними до корпоративної мобільної мережі сім-картами. Весь керівний персонал нашого підприємства користується в роботі службовими легковими автомобілями.

Працівників, які задіяні на виробництві забезпечуємо фірмовим спецодягом та засобами індивідуального захисту. У всіх виробничих підрозділах влаштовані кімнати для переодягання, пральні кімнати та душові кімнати.

Гуртожитки

Відряджені працівники в інші підрозділи нашого підприємства мають змогу проживати у комфортних номерах гуртожитків. В гуртожитках знаходиться весь необхідний для зручності проживання інвентар (пральні машини, сушильні машини для білизни, фени, санвузли, холодильники тощо). В гуртожитках щодня проводиться прибирання номерів. Гуртожитки цілодобово забезпечені гарячою та холодною водою. Кімнати – затишні та охайні. Сучасні зручності підкреслюють вишукану атмосферу відпочинку після робочого дня.

Їдальні

До послуг працівників підприємства – їдальні з кваліфікованим і привітним персоналом та сучасним виробничим обладнанням. Майстерні кухарі готують смачно та якісно. Меню страв щомісяця оновлюється.

Ми завжди дбаємо про наших працівників, тому на 2018 рік запланували здійснити наступні ремонтно-будівельні роботи в підрозділах нашого підприємства.