Аналіз води

Спектр показників для аналізу води:

1) Кислотність
2) Загальна твердість
3) Мінеральні азотовмісні сполуки
4) Перманганатна окисність
5) Вміст катіонів: калій, натрій, кальцій, магній, залізо, алюміній
6) Вміст аніонів: сульфати, хлориди, поліфосфати
7) Вміст мікроелементів (Cu, Zn, Mn, та ін.)

foto 025_1500x1000 foto 005(1)_1500x1000