Робота в компанії

Пропонуємо до Вашої уваги вакансії в аграрній компанії ПП «Західний Буг»! У зв’язку з розширенням нашої компанії, запрошуємо на постійну роботу у Львівській області, на повний робочий день, активних, працелюбних людей, яких цікавить робота в сфері сільського господарства (перелік вакансій див. нижче).

В аграрній компанії є всі можливості для продуктивної діяльності і кар’єрного росту як досвідчених професіоналів з великим стажем роботи, так і для молодих амбітних спеціалістів. Ми відкриті для всіх, хто хоче рухатись вперед, прагне розвиватись і реалізовувати свої ідеї. З ціллю вдосконалення і поглиблення знань працівників, аграрна компанія розробляє різноманітні програми розвитку персоналу – семінари, тренінги – які проводять провідні спеціалісти аграрної компанії, а також кваліфіковані фахівці освітніх закладів і компаній-партнерів.

 

Ставши членом нашої команди, Вас чекає:
 • робота у стабільній і перспективній аграрній компанії;
 • висока офіційна зарплата;
 • професійний ріст;
 • преміальні заохочення за особисті внески у розвиток аграрної компанії.

Перелік вакансій на роботу в нашій аграрній компанії у Львівській області:


Розроблено компанією rabota.ua спеціально для компанії Західний Буг

Надіємось на те, що Ви готові до співпраці з аграрною компанією ПП «Західний Буг» і що саме Ви станете невід’ємною частинкою нашої аграрної сім’ї.
Будемо раді переглянути Ваше резюме!

Ви можете завантажити своє резюме (docx, doc, pdf, odt):


Якщо на даний момент ми не можемо запропонувати Вам посаду згідно Вашого професійного досвіду та кваліфікації, то Ваше резюме буде збережене в базі даних кандидатів і може розглядатись в найближчому майбутньому!

Розвиток персоналу є важливою умовою успішної діяльності будь-якої організації. Це особливо справедливо на сучасному етапі, коли прискорення науково-технічного прогресу веде до швидких змін і вимог до професійних знань, умінь і навиків.

Професійний розвиток – це набуття працівником нових компетенцій, знань, умінь і навиків, які він використовує чи буде використовувати у своїй професійній діяльності. Про важливість професійного розвитку свідчить той факт, що більшість зарубіжних підприємств виділяють для цієї цілі 10 %
фонду заробітної плати.

Навіть дещо більшим є цей показник в приватному підприємстві «Західний Буг». Адже, для прикладу в 2016 році в бюджеті компанії заплановано витрати на професійне навчання на  рівні понад 4 млн. грн. В нас є чітке розуміння, що інвестиції в людський капітал — це вкладання, спрямовані на підвищення кваліфікації і здібностей персоналу, це витрати на освіту та мобільність переміщення робочої сили з низькопродуктивних робочих місць до більш високопродуктивних. Капіталовкладення в персонал,
на нашу думку, сприяють створенню сприятливого клімату в колективі, мотивують працівника до свого удосконалення і підвищують його відданість організації.

Варто підкреслити, що навчання працівників в ПП «Західний Буг» починається відразу після прийняття на роботу для всіх категорій посад: керівників, агрономів, інженерів, бухгалтерів, трактористів-машиністів тощо, і продовжується протягом всього періоду трудових відносин з підприємством.

На базі одного з підрозділів ПП «Західний Буг», що розташований в с.Бишів Радехівського району, створено умови для навчання і стажування трактористів, які приймаються на роботу, а також для підвищення кваліфікації діючих працівників. З цією метою облаштовано два навчальні класи, що розраховані на 12 і 30 місць. Навчання проводять два досвідчені спеціалісти компанії, які займаються даним видом діяльності на постійній основі, а також залучаються агрономи і інженери підрозділів. В процесі навчання трактористи-машиністи мають можливість ознайомитися з загальною будовою, особливостями експлуатації, обслуговування і проведення дрібних ремонтів сільськогосподарської техніки і обладнання.
Для підвищення ефективності навчального процесу нашими фахівцями розроблено робочі зошити, в яких подано основну інформацію по курсу у вигляді схем, порівняльних таблиць, класифікацій, характеристик, визначень, малюнків, переліків, а також передбачено можливість конспектувати додаткову інформацію. З метою закріплення теоретичного матеріалу під час навчання використовується техніка підприємства, що знаходиться в підрозділі с.Бишів, а також навчальні стенди, симулятори та інше обладнання.

Надалі підприємство створює всі необхідні передумови для професійного зростання працівників. Так, наприклад, агрономи нашої компанії мають можливість постійно отримувати інформаційно-консультаційну підтримку з боку провідних європейських фахівців, відвідувати для отримання нових знань різні навчальні заходи, їздити у відрядження, в тому числі закордон, для вивчення досвіду провідних аграрних підприємств.

Для стимулювання професійного розвитку та ефективної роботи в нас було запроваджено диференційований підхід до оплати праці трактористів-машиністів, який напряму залежить від кваліфікаційного рівня. Ми переконалися, що це справило позитивний вплив на результати роботи даної
категорії працівників, а саме привело до підвищення якості виконання технологічних операцій, покращення рівня експлуатації і обслуговування техніки. 

Аналогічну схему з початку 2017 року застосовано для бухгалтерів та інженерів підприємства. На основі програми навчань, які проводилися для вказаних категорій працівників, було сформовано білети для проведення іспиту. В результаті проведення іспиту комісією бухгалтерам та інженерам було присвоєно категорії. Відповідно до присвоєних категорій встановлено диференційований розмір заробітної плати, який відповідає кваліфікації працівника. Варто окремо відзначити в даному випадку бухгалтера підрозділу смт.Жвирка Каратник Мар’яну Іванівну, яка під час проведення іспиту набрала максимальну кількість балів, що є найкращим результатом серед працівників підприємства. Каратник Мар’яна Іванівна була відзначена додатковою премією та почесною грамотою.

 

Професійний розвиток в поєднанні з можливістю кар’єрного росту на основі досягнення високого кваліфікаційного рівня дає можливість досягати поставлених перед компанією цілей. Навчання персоналу в ПП «Західний Буг» дозволяє вирішувати основні завдання як в інтересах компанії — підвищення ефективності і якості праці, так і в інтересах людини — підвищується рівень життя, створюється можливість для реалізації своїх здібностей.

Основними напрямками діяльності ПП «Західний Буг» у сфері професійного розвитку працівників є:

 • охоплення всіх працівників компанії від топ-менеджменту до лінійного персоналу процесом професійного розвитку на постійній основі;
 • визначення та застосування різних видів, форм і методів професійного навчання працівників;
 • розробка та виконання робочих навчальних планів і програм професійного навчання працівників на основі потреб підприємства;
 • створення належної матеріально-технічної бази для навчання: оснащені навчальні приміщення, обладнання, техніка та ін.
 • залучення до навчального процесу в якості педагогічних кадрів кращих фахівців компанії, а також носіїв передових знань і досвіду в галузі, в тому числі закордонних, для проведення професійного навчання працівників безпосередньо в підприємстві і з виїздом;
 • стимулювання професійного зростання працівників за рахунок диференційованого підходу по оплати праці залежно від кваліфікації;
 • проведення аналізу результатів атестації та здійснення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників;
 • забезпечення можливості кар’єрного росту за умови, що працівник досягає відповідного рівня кваліфікації.